L'actualitat d'Andorra la Vella

El Consell de Comú aprova els comptes del 2021 que reflecteixen la política de reducció de l’endeutament

31Mar / 2022

El Consell de Comú aprova els comptes del 2021 que reflecteixen la política de reducció de l’endeutament

Durant la sessió ordinària celebrada aquest migdia s’ha aprovat una liquidació pressupostària del 2021 ajustada a les previsions. L’endeutament continua reduint-se i se situa en 23,4 milions, gairebé la meitat que fa sis anys.

La liquidació del pressupost 2021 ha centrat la sessió ordinària de Consell de Comú celebrat aquest migdia. Els comptes, que s’han ajustat a les previsions pressupostàries, s’han aprovat amb unes despeses de 46,7 milions i 46,4 d’ingressos. El resultat presenta un dèficit de 352.635 euros.

El cònsol menor, David Astrié, ha detallat la liquidació dels comptes per capítols i ha destacat la reducció progressiva de l’endeutament del Comú a raó de 3,5 milions cada any des del 2016. D’aquesta  manera, ha explicat que el deute s’ha reduït dels 42,2 milions fins als 23,4 milions actuals, tot i haver compromès durant el 2021 unes inversions de 19 milions d’euros, que equivalen al 91% d’allò pressupostat. D’aquest import, 10,2 milions s’han satisfet l’any 2021, mentre que la resta (11,3 milions) s’ha reconduït i s’acabarà pagant enguany. Això s’explica perquè cal disposar de l’import total de l’adjudicació de cada inversió, malgrat que el pagament es fa a mesura que van avançant les diferents obres, una part de les quals finalitzaran aquest 2022.

Pels que fa als ingressos, l’import liquidat en el capítol d’impostos directes a 31 de desembre de 2021 és de 16.872.123 euros, per tant 3,38 milions més del que s’havia pressupostat, una xifra que s’explica principalment pel bon moment de la construcció. En la mateixa línia dels impostos directes, durant el 2021 també hi ha hagut un bon comportament en la compra-venda d’habitatges i les entrades per concepte d’ITP han superat els 1,5 milions (prop d’un 170% respecte del pressupostat). En paral·lel, l’import liquidat en el capítol de taxes i altres ingressos ha estat de 17 milions (un 98% del pressupostat).

En l’apartat de les despeses, l'execució pressupostària és de 46.741.665 euros, que representa el 77,5% del pressupost final, i 12,1 milions d’euros superior a l’executada en el mateix període de l'exercici 2020.

Pel que fa a les principals inversions fetes durant el 2021, destaquen la reconstrucció del Centre esportiu dels Serradells, l’embelliment de l’avinguda d’Enclar, les obres de la Rotonda i entorns, les obres del Centre d’Art d’Andorra la Vella i la remodelació de Callaueta, entre d’altres.

En el capítol de transferències corrents destaquen, aquest 2021, els 2 milions extraordinaris que corresponen a l’aportació al fons Covid-19 per contribuir a sufragar per exemple les suspensions temporals d’ocupació o els ERTO.

Dades de la liquidació pressupostària del 2021

0 Comments

close