Una estructura àgil i eficaç

Organigrama

Els més de cinc-cents treballadors del Comú formen part d’una organització complexa, que necessita d’una estructura sòlida i ben compartimentada per funcionar el millor possible, sempre al servei del ciutadà.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

  • Gabinet Jurídic
  • Protocol i Comunicació
  • Arxiu, Recerca i Patrimoni
  • Àrea de Gestió
  • Àrea de Desenvolupament
  • Àrea d’Administració
  • Àrea d’Informàtica
  • Servei de Comptabilitat