Una gestió transparent és una gestió eficaç

Transparència

El compromís del Comú amb els ciutadans implica donar-los la màxima informació, perquè puguin ser partícips de les decisions que es prenen en el dia a dia de la política parroquial.