L'actualitat d'Andorra la Vella

Noves mesures per millorar la imatge de la parròquia

23Nov / 2016

Noves mesures per millorar la imatge de la parròquia

S’oferirà als propietaris de locals buits un disseny per posar vinils als aparadors i es regularan els tancaments d’obres. També s’incidirà en l’aspecte de les façanes i de les terrasses que tinguin un impacte visual en la via pública.

La consellera de Promoció Turística i Comercial, Mònica Codina, i el conseller de Medi Ambient i Innovació, David Astrié, han exposat davant dels mitjans de comunicació els canvis que aprovarà demà el Consell de Comú en l’ordinació de la higiene pública per incorporar aspectes que millorin la imatge de la parròquia.

En aquest sentit, s’incorpora a l’ordinació que els propietaris dels establiments comercials tancats des de fa més de dos mesos hauran de cobrir interiorment amb vinils els aparadors, portes d’entrada o vidrieres que siguin visibles des de la via pública. En aquest sentit, el Comú facilitarà sense cap cost el disseny dels vinils al propietari que, si ho prefereix, podrà proposar un disseny alternatiu que haurà de ser autoritzat prèviament pel Comú, que amb la voluntat de millorar la imatge pública, farà una tasca d’acompanyament per anar incrementant de forma progressiva la xifra de locals buits embellits. En cap cas, la voluntat és coercitiva o sancionadora.

D'altra banda, les obres hauran de disposar a partir d'ara de les pertinents tanques o lones de protecció que impedeixin la visió de l’interior de l’obra i que garanteixin les màximes condicions d’integració paisatgística amb l’entorn. Els propietaris podran revestir els tancaments o lones amb dissenys, imatges o publicitat prèviament autoritzades pel Comú que respectin l’estètica paisatgística de l’entorn i contribueixin al seu embelliment.

L’ordinació d’higiene pública revisada estableix que els propietaris i les persones que ocupin en qualsevol qualitat els immobles, estan obligats a mantenir-los en adequades condicions de seguretat, neteja i imatge pública. Per tant, hauran de conservar en bon estat les façanes, les parets mitgeres, els aparadors, les vidrieres, les entrades, les escales d’accés i en general totes aquelles parts que siguin visibles des de la via pública. Per això, l’ordinació estableix que cal abstenir-se d’instal·lar o dipositar qualsevol tipus de bé, mobiliari o antena a les finestres, balconeres, terrats i terrasses visibles des de la via pública que causi un impacte visual o trenqui els criteris d’homogeneïtat de la façana, així com d’estendre-hi roba.

 

 

0 Comments