L'actualitat d'Andorra la Vella

Es rebaixa al 7% la cessió econòmica en sòl urbà consolidat

27Apr / 2017

Es rebaixa al 7% la cessió econòmica en sòl urbà consolidat

La mesura ha estat acordada pel Consell de Comú, que ha aprovat provisionalment la primera revisió del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP).

El Consell de Comú ha aprovat provisionalment la primera revisió del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial, que es trametrà al Govern per a la seva aprovació definitiva, prevista per a l’inici de l’estiu. Durant el termini d’exposició pública, el Comú ha rebut 67 al·legacions, 38 de les quals han estat acceptades, 19 s’han acceptat parcialment i 10 no han estat acceptades.

Una de les novetats que s’introdueix en el marc d’aquesta revisió del POUP és la rebaixa de la cessió econòmica en sòl urbà consolidat. Si fins a la data la cessió estava fixada en el 15%, quan s’aprovi definitivament el Pla d’ordenació i urbanisme parroquial s’establirà en el 7% per facilitar la construcció de noves edificacions.

Amb motiu de la revisió del POUP, que la llei permet fer cada sis anys, també s’ha revisat i incorporat dins les normes urbanístiques l’ordinació de rehabilitació del Centre històric amb l’objectiu d’introduir alguns elements menys restrictius.

El Consell de Comú ha aprovat, d’altra banda, la proposta de formalització d’un conveni amb uns propietaris privats, els germans Vinyes, que fan la cessió anticipada de terrenys i vialitat al Comú. Això permetrà eixamplar fins als 16 metres el carrer Dr. Vilanova entre la rotonda de Prada Casadet i la del Govern i posar en valor un dels accessos principals al centre de la parròquia. La cessió, a més, inclou un terreny de 2.567 m2 situat a l’aparcament d’autobusos comunal enfront de l’edifici administratiu del Govern. Per ordenar l’accés al Centre Històric i al carrer Prat de la Creu, el Comú farà el corresponent concurs d’idees. 

0 Comments