L'actualitat d'Andorra la Vella

El Comú fa un pas endavant per consolidar el recinte multifuncional que es construirà al centre d’Andorra la Vella

30Sep / 2021

El Comú fa un pas endavant per consolidar el recinte multifuncional que es construirà al centre d’Andorra la Vella

El Comú cedirà al Govern el terreny de més de 10.000 m2 ubicat davant de l’Edifici administratiu per bastir-hi el nou equipament. Es tracta dels 2.567 m2 propietat del Comú i els 7.937 m2 de lloguer de la parcel·la adjacent, que el Consell de Comú ha acordat prorrogar per un període de 30 anys.

El Consell de Comú ha acordat prorrogar per un període de 30 anys el lloguer d’un terreny de gairebé 8.000 m2 on actualment hi ha l’antiga plaça de braus que els darrers mesos ha acollit el centre de vacunació. Aquesta parcel·la, juntament amb la que és propietat del Comú de més de 2.500 m2 -fruit d’una cessió anticipada de terrenys facilitada per uns particulars-, es cedirà al Govern perquè hi construeixi el recinte multifuncional. El lloguer mensual ascendeix a 25.000€.

Aquest és un dels punts destacats d’una sessió durant la qual s’ha votat un crèdit extraordinari d’1.450.000€ per poder dur a terme el projecte de reforç i reparació del viaducte situat al carrer Dr. Vilanova. L’estat del pont, que es va inaugurar el 1977, és desfavorable i necessita uns tractaments de formigó en el forjat d’entrebigat. Per això, el baixador que connecta la plaça Rebés amb la rotonda de Govern s’haurà de tallar completament durant aproximadament 9 mesos mentre durin les tasques de reparació. La previsió és que es puguin iniciar a principi de l’any vinent. A més, s’aprofitarà el període d’obres per eixamplar la voravia del viaducte i també potenciar l’accessibilitat universal eliminant, per exemple, les voreres esglaonades actuals -adjacents a l’edifici administratiu del Govern.

Cal destacar també la nova ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella aprovada avui i que adapta els articles d’aplicació directa disposats a la Llei. Una novetat destacada és que els treballadors interins també es regiran per l’ordinació i no com fins ara per la llei de relacions laborals. Es mantenen els triennis per als treballadors com a complement d’antiguitat, s’incorporen explícitament drets sindicals i la regulació de seguretat i salut en el treball, i es garanteix la igualtat d’oportunitats amb una reserva de places que hauran de ser cobertes preferentment per persones amb diversitat funcional. A més, el comitè tècnic de selecció passa a estar composat íntegrament per personal tècnic, si bé el Comú ja havia incorporat representació sindical als comitès de selecció com un mecanisme de transparència.

Avui, a més, s’ha donat llum verd al conveni mitjançant el qual l’hospital tindrà garantida la connexió d’aigua potable davant d’un eventual problema de subministrament. L’equipament, embrancat a la xarxa d’Escaldes-Engordany, disposarà d’una connexió alternativa a Andorra la Vella, sempre que sigui necessari. La construcció d’aquest segon embrancament es pagarà a parts proporcionals, segons els metres d’obra que es facin a cada parròquia. El Comú d’Andorra la Vella assumirà l’explotació i el manteniment del nou tram de xarxa, d’uns 60 metres, que serà d’ús exclusiu de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

El Comú, d’altra banda, analitzarà les zones de la parròquia on sigui possible, atenent criteris tècnics, instal·lar parcs solars i fotovoltaics en terrenys privats per adaptar-se, així al Pla sectorial d’infraestructures energètiques d’Andorra aprovat amb posterioritat a la revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la parròquia. És per això, i fins que no es determini tècnicament, que el Consell de Comú ha acordat suspendre temporalment la tramitació de llicències per a aquestes instal·lacions. La mesura, però, no afecta els panells fotovoltaics que es vulguin col·locar a les teulades dels edificis.

 

Liquidació pressupostària del segon trimestre

Durant el Consell de Comú també s’ha informat de l’execució pressupostària del segon trimestre de l’any. A final de juny s’havien liquidat el 39% de les despeses i el 43% dels ingressos, per la qual cosa hi havia un resultat de superàvit de 2.597.054 euros. L’endeutament se situava en 25,2 milions, el que correspon al 54,82% del màxim permès per llei (el 200% de la mitja dels ingressos liquidats en els darrers tres anys).

 

 

 

0 Comments

close