Ciutat amiga de la Gent Gran

Des del mes de març de 2013, Andorra la Vella forma part de la xarxa internacional Ciutats Amigues de la Gent Gran, un projecte impulsat per la OMS que vol posar en contacte les ciutats implicades en aconseguir entorns urbans accessibles, participatius i integradors per a tots els ciutadans, a partir de les necessitats de la població més gran.

Durant la primavera del 2014, i de la mà del Centre de Recerca Sociològica, onze grups participatius, van fer una valoració dels punts positius de la parròquia, i també van fer propostes de millora sobre 8 àmbits:

  • Espais lliures i edificis
  • Mobilitat i transport
  • Habitatge
  • Participació social
  • Respecte i integració social
  • Participació cívica i ocupació
  • Comunicació i informació
  • Suport comunitari i serveis de salut

D’aquest procés, supervisat per un Comitè Consultiu, n’ha sorgit la proposta de Pla d’Acció que s'ha de desenvolupar al llarg de dos anys. Durant el segon semestre de l’any 2017 es presentarà l’informe amb el recull d’accions i millores realitzades a la parròquia. Consulta aquí com va el seguiment d'aquest pla d'acció (informe juliol 2016).