El Comú al vostre servei

Tràmits

Un dels objectius bàsics del Comú és facilitar la vida als ciutadans de la parròquia. Els serveis administratius comunals es posen al servei de tothom per gestionar els tràmits amb professionalitat i eficiència.

SERVEI DE TRÀMITS

Des del Servei de Tràmits s’atenen amb rapidesa i eficiència tota mena de gestions administratives, a través del servei de Finestreta Única.

Servei de Tràmits
Príncep Benlloch - Casa Comuna
+376 730 000
tramits@comuandorra.ad
Oficina de tràmits de Santa Coloma
Avinguda d'Enclar, 35
+376 730 000
santacoloma@comuandorra.ad

A la planta baixa de Casa Comuna i a l'Oficina de tràmits de Santa Coloma gestionem les sol·licituds i els certificats i, en general, qualsevol tràmit que impliqui al Comú. L’horari habitual de les oficines de Casa Comuna i de l'Oficina de Santa Coloma és de les 8 h a les 15 h. El telèfon és el 730 000.

Les gestions relacionades amb esports es tramiten al Centre Esportiu dels Serradells (secretaria.esports@comuandorra.ad; tel. 730 090).

 

 

Des d’aquesta pàgina podeu descarregar tots els formularis, que, un cop completats, hauran de ser tramitats a través de la Finestreta Única.

Els impresos també estan disponibles a les dependències del Comú.

Per realitzar qualsevol tràmit amb el Comú d'Andorra la Vella, podeu seguir els passos següents:

 • 1

  Descarregar

  els documents

  Els tràmits estan classificats per categories d'interès, i es poden descarregar els documents associats a cada tràmit en format PDF.

 • 2

  Dades

  Recopilar la informació

  Cal omplir els formularis amb les dades requerides i recopilar la informació necessària per poder efectuar el tràmit.

 • 3

  Imprimir i signar

  Certificar la informació

  Un cop complimentat el formulari, s'ha d'imprimir i signar.

 • 4

  Lliurar

  la documentació

  La documentació final pot ser lliurada presencialment al servei d'atenció al públic de Casa Comuna, Plaça Príncep Benlloch, 1, tel. 730 000.
   

Calendari tributari exercici 2024

Taxa, impost

Data facturació

Període voluntari de pagament

Impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals de l’activitat bancària

24/01/2024

Inici: 25/01/2024

Acabament: 25/02/2024

Taxa de terrasses

24/01/2024

Inici: 25/01/2024

Acabament: 25/02/2024

Taxa de guals i reserves especials

24/01/2024

Inici: 25/01/2024

Acabament: 25/02/2024

Impost de Foc i Lloc

06/03/2024

Inici: 07/03/2024

Acabament: 07/04/2024

Impost sobre la propietat immobiliària edificada

10/04/2024

Inici: 11/04/2024

Acabament: 11/05/2024

Impost sobre els rendiments arrendataris

08/05/2024

Inici: 09/05/2024

Acabament: 09/06/2024

Taxa d’higiene pública i taxa d’enllumenat públic

11/09/2024

Inici: 12/09/2024

Acabament: 12/10/2024

Impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals

16/10/2024

Inici: 17/10/2024

Acabament: 17/11/2024

Taxa per a la publicitat exterior

13/11/2024

Inici: 14/11/2024

Acabament: 14/12/2024

Taxa sobre la propietat de gossos

27/11/2024

Inici: 28/11/2024

Acabament: 28/12/2024

DESTACATS