La política amb noms propis

Sergi González Camacho

Cònsol major
Conseller de Planificació Urbanística, i Turisme i Comerç

Empresari de professió en el sector del màrqueting. 

Nascut l'any 1978