La política amb noms propis

Olalla Losada Seguin

Cònsol menor
Consellera de Cultura, Activitats esportives i Participació ciutadana

Nascuda el 1990 

Educadora i tècnica de qualitat universitària.