L'actualitat d'Andorra la Vella

Més de 19 milions d’inversió l’any 2018, el volum més alt dels darrers deu anys

22Feb / 2019

Més de 19 milions d’inversió l’any 2018, el volum més alt dels darrers deu anys

És la xifra més destacada de la liquidació pressupostària de l’any 2018 aprovada pel Consell de Comú. L’endeutament es redueix 8 milions en l’actual mandat i se situa en 34 milions.

El Consell de Comú ha aprovat els comptes del darrer any amb 50,6 milions de despeses i 48,3 milions d’ingressos, el que suposa un tancament pressupostari de prop de 2,3 milions de dèficit. (Clica aquí per veure el quadre sinòptic de la liquidació del pressupost 2018 per capítols).

La liquidació de les despeses s’ha situat en més del 88%. El volum d’inversions ha estat de 19,16 milions, la xifra més alta dels darrers deu exercicis. Si bé suposa el 78,31% d’allò pressupostat, cal dir que les inversions compromeses el 2018 –algunes de les quals s’han reconduït a l’exercici pressupostari actual- s’acosten als 24 milions i el 98% que s’havia previst.

Entre les inversions més importants del 2018 cal destacar la reforma de l’avinguda Meritxell, una nova fase d’obres de separativa d’aigües de Santa Coloma, el desenvolupament del cadastre, la pavimentació de l’aparcament Centre Ciutat, la remodelació del Parc Central, la connexió vertical de La Quirola, les obres del carrer de la Plana o els nous espais a Ciutat de Valls.

En relació als ingressos, s’han recaptat 48,3 milions. El capítol d’impostos directes s’incrementa en prop d’1 milió respecte a la previsió per una major activitat de la construcció que, en conseqüència, ha generat més ingressos per al Comú. També es deu a una major recaptació de l’inquilinat i a l’obertura de nous negocis a la parròquia. Pel que fa als impostos indirectes, cal tenir en compte la recaptació d’1,33 milions en concepte d’Impost sobre les transmissions patrimonials (ITP), relacionada amb una consolidació de l’activitat immobiliària.

El capítol de taxes i altres ingressos també puja lleugerament per l’increment de llicències urbanístiques i d’embrancaments nous al servei d’aigua, i per la previsió de cobrament del deute prescrit a la Batllia per un import superior a 1,1 milions d’euros. També mereix una menció l’increment d’1,7 milions en el capítol de transferències de capital corresponents a la regularització de la transferència del Govern del 2017 i 2018.

L’endeutament, que el Comú ha reduït en 8 milions en tres anys, se situa en 34,1 milions, quantitat que equival al 92,42% de la mitjana dels ingressos dels darrers tres anys, lluny del 110% màxim fixat pel Comú en el marc pressupostari. La llei de finances comunals, cal recordar, estableix que l’endeutament màxim pot ascendir fins el 200%. El Comú tanca l’exercici 2018 sense haver hagut de recórrer a cap pòlissa de crèdit.

0 Comments