L'actualitat d'Andorra la Vella

Diluir amb aigua els orins dels gossos al carrer serà obligatori

27Sep / 2018

Diluir amb aigua els orins dels gossos al carrer serà obligatori

És una novetat destacada a l’ordinació de Convivència ciutadana, higiene i medi ambient aprovada avui pel Consell de Comú i que té per objectiu mantenir una parròquia neta i ordenada a través de la sensibilització i responsabilitat dels ciutadans. El text regula, entre d’altres, la circulació de patins per la via pública, la construcció dels coberts d’horticultura i la contaminació acústica.

Diluir amb aigua les miccions dels animals de companyia que orinin a la via pública serà, a partir d’ara, obligatori. Els propietaris dels animals, de la mateixa manera que ja han de dur bosses per recollir els excrements per mantenir nets els carrers, hauran d’anar equipats amb una ampolla d’aigua per retirar les restes d’orina i evitar les males olors. Aquesta obligació s’incorpora un any després que es posés en marxa una campanya específica per sensibilitzar els ciutadans que havien de ruixar els orins dels seus gossos a la via pública. A tal efecte, es van oferir ampolles gratuïtes plegables per aquest ús. Es preveuen sancions de 100 euros per aquells ciutadans que no duguin l’ampolla d’aigua i en cas de no retirar les miccions, de 60. Així ho estableix la nova ordinació de Convivència ciutadana, higiene i medi ambient que ha aprovat avui el Consell de Comú per sensibilitzar i responsabilitzar la ciutadania en aspectes relacionats amb la convivència, la neteja i el respecte al medi ambient i la imatge de la parròquia.

L’ordinació unifica la normativa existent, l’adapta a les necessitats actuals de la parròquia i tracta qüestions relatives a la recollida selectiva, l’accés al medi rural, la tinença d’animals o l’ús de parcs infantils i espais verds. Alhora, defineix el procediment sancionador per als infractors. Entre altres novetats, el text amplia als passejos dels recs del Solà i l’Obac els camins en què queda prohibit circular amb vehicle motoritzat, que fins ara es restringia a tot el vedat d’Enclar. La normativa també limita la circulació de bicicletes, monopatins i patins exclusivament als carrils habilitats expressament per a tal efecte, per la qual cosa, resta prohibit circular per voravies i carrers que no disposin d’espais específics. Alhora, es prohibeix l’ús del mobiliari urbà i dels elements estructurals per fer acrobàcies amb patins, monopatins i elements similars.

D’altra banda, l’ordinació estableix que cal una autorització per realitzar actuacions al carrer o fer venda ambulant; regula la contaminació acústica tant a la via pública com a l’interior dels edificis amb sorolls que pertorbin la convivència ciutadana; i fixa que entre les 22h i les 8h no es poden deixar animals en patis, terrasses o altres espais oberts que puguin destorbar el descans del veïnat.

Pel que fa els coberts d’horticultura, es preveu la creació d’un registre d’inscripció obligatòria en el termini màxim d’un any en què ha de constar el propietari de la parcel·la i l’hortolà que la gestiona, així com la superfície i les instal·lacions que la conformen. A més, s’estableix als propietaris l’obligació de mantenir els solars nets d’arbustos i herbassars i de dur-hi a terme les convenients tasques de desratització i desinfecció.

L’ordinació entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

La sessió de Consell de Comú d’avui, a banda d’aprovar aquesta ordinació, també ha servit per plasmar al pla d’urbanisme (POUP) el contingut del conveni signat amb l’empresa adjudicatària del casino. El projecte del futur edifici preveu la connexió de l’avinguda Meritxell amb la plaça que s’hi ha de construir a la coberta, alhora que contempla una nova connexió vertical amb el carrer Prat de la Creu.

0 Comments