Una parròquia endreçada, amb una política urbanística clara i responsable, és garantia de qualitat de vida per als seus habitants i un estímul per als vistants.