Localització

Pisos de cal Calones
Antic carrer Major, 8
Andorra la Vella
Andorra
42° 30' 26.0712" N, 1° 31' 15.2112" E
AD

Els pisos de cal Calones són habitatges destinats a la gent gran de la parròquia, adaptats a les seves necessitats vitals i econòmiques. S’ofereixen apartaments de lloguer, cèntrics, d’una o dues habitacions (amb possibilitat de compartir) per a majors de 65 anys autònoms i indepedents.

El preu del lloguer es fixa en el 25 % dels ingressos mensuals. Els pisos s’assignen en funció d’una avaluació sociosanitària, prèvia inscripció a la llista d’espera del Punt d’Informació de la Gent Gran.

Els usuaris reben suport i seguiment social, i tenen accés al servei de menjador del casal Calones.

 

Com es pot accedir a un dels habitatges?

  • La persona o parella que vulgui sol·licitar un habitatge, s’ha de personar davant el departament de Social i lliurar la sol·licitud degudament omplerta i signada amb la documentació que es requereix. 
  • Si es compleixen els requisits, la persona o parella es inscrita al registre d’accés als habitatges per a la gent gran.
  • Un cop inscrits, un tècnic del departament de social, realitza una valoració mitjançant l’aplicació d’una escala de valoració social, quina atorga a cada inscrit una puntuació individual, que marca l’ordre de prioritat en que s’ordena el registre d’accés als pisos. 

Aquí podeu consultar l'ordinació que regula l'accés als pisos socials.