L'actualitat d'Andorra la Vella

Les subvencions esportives i la liquidació pressupostària del tercer trimestre, al darrer Consell de Comú del mandat

19Dec / 2019

Les subvencions esportives i la liquidació pressupostària del tercer trimestre, al darrer Consell de Comú del mandat

Una cinquantena d’entitats es beneficiaran dels 405.000 euros destinats aquest curs a ajuts per promoure la pràctica de l’esport. El pressupost del Comú es tanca a final de setembre amb superàvit, amb uns ingressos de 36,2 milions i unes despeses de 36,1 milions.

El Consell de Comú ha donat aquesta tarda el vistiplau a l’atorgament de subvencions per organitzar i promoure activitats esportives per a la temporada 2019-2020. S’han concedit 405.000 euros en ajuts, una xifra que suposa un increment del 2,4% respecte el curs anterior. Una cinquantena d’entitats que tenen activitat a la parròquia seran les beneficiàries de les subvencions després d’acollir-se als diferents programes d’ajudes que atorga el departament d’Esports.

Aquest és un dels punts destacats que s’han tractat aquesta tarda en el que ha estat el darrer Consell de Comú ordinari del mandat, durant el qual també s’ha aprovat la liquidació pressupostària del tercer trimestre del 2019. Les despeses liquidades, fins a final de setembre, han estat del 67,40% en relació al pressupost (36.101.069 euros en xifres absolutes), mentre que els ingressos han ascendit al 67,51% (36.162.263 euros). Per tant, a 30 de setembre del 2019 hi ha un resultat pressupostari positiu de 61.193 euros.

En el capítol de despeses, les inversions reals, fins a final de setembre, han estat d’11.389.362 euros i els consums de béns corrents i serveis, de 9.013.869 euros. Pel que fa als ingressos, el tercer trimestre es tanca amb 28.243.688 euros d’entrades en impostos directes, indirectes i taxes i altres ingressos. Destaca principalment l’increment del capítol dels impostos indirectes (aquest tercer trimestre ja s’ha assolit el 110% respecte el que es va pressupostar per a tot l’any) pel fort augment de l’activitat derivada de la construcció.

L’endeutament consolidat del Comú a final del tercer trimestre és de 31, 1 milions, el que correspon al 77,66% del màxim permès per la Llei de finances comunal, que fixa com a límit màxim d’endeutament un 200% de la mitjana dels ingressos dels darrers tres anys.

 

Es mantenen els preus públics per al 2020

Durant el Consell de Comú d’avui, d’altra banda, també s’ha aprovat tant l’Ordinació de preus públics com la que estableix els tributs comunals per a l’any 2020. Per al proper exercici es mantenen invariables i no experimenten increments.

A la sessió d’aquesta tarda, a més, s’ha donat llum verd al nou organigrama funcional del Departament de Tràmits, Tributs i Deutors; i a la classificació i ordenació dels llocs de treball derivats d’aquest organigrama.

0 Comments