L'actualitat d'Andorra la Vella

El Comú d’Andorra la Vella tanca l’exercici 2016 amb un superàvit de 6,34 milions

28Feb / 2017

El Comú d’Andorra la Vella tanca l’exercici 2016 amb un superàvit de 6,34 milions

S’ha liquidat el 88,13% de les despeses pressupostades, alhora que els ingressos s’han incrementat més de 2 milions d’euros, gairebé un 6% més respecte de la quantitat prevista. L’endeutament baixa en 4 milions i se situa en 38 milions, el 112,5% de la mitjana dels ingressos liquidats dels últims tres anys.

La liquidació pressupostària de l’any 2016 deixa un superàvit de 6,34 milions d’euros. S’ha liquidat el 88,13% de les despeses previstes, és a dir, 31,57 milions dels 35,82 pressupostats, una diferència de 4,3 milions. El Comú d’Andorra la Vella, a més, ha ingressat més de 2 milions d’euros més dels que havia previst en l’elaboració del pressupost. Els ingressos han estat de 37,9 milions, mentre que la previsió era recaptar-ne 35,8. Tot plegat fa que el pressupost 2016 s’hagi liquidat amb el superàvit esmentat superior als 6 milions d’euros.

La majoria dels capítols de despeses s’han tancat amb una execució per sobre del 90%. Si bé és cert que el capítol d’inversions s’ha executat en un 53% (2,53 milions dels 4,78 pressupostats), cal afegir-hi 1,84 milions de reconduïts (despesa d’inversió ja compromesa) al pressupost del 2017, de tal manera que l’execució real es troba al 91%. Entre les obres ja compromeses, cal destacar partides que volten els 200.000 euros per les obres de desguàs de les aigües pluvials a Santa Coloma, la separativa de recollida d’aigües al carrer Príncep Bisbe Iglesias; la passarel·la, escala i ascensor de La Quirola, que connectarà l’avinguda Príncep Benlloch amb el carrer Prat de la Creu; o la construcció d’una escala d’emergència a Casa Comuna. Cal destacar, a més, 97.600 euros per al canvi d’hidràulics a mecànics dels contenidors de brossa soterrats, 88.000 destinats al subministrament d’una microturbina a la xarxa d’aigua potable de la Birena per produir energia elèctrica, els 73.600 euros per millorar les instal·lacions de seguretat d’incendis de l’Aparcament Prat de la Creu, o els 38.300 euros per canviar les finestres del Casal Calones.

Cal destacar, en el capítol d’inversions, que aquest 2016 s’ha destinat 515.000 euros a la millora del Centre Esportiu dels Serradells, 189.000 a la xarxa d’enllumenat de Nadal, 178.000 a la millora de l’enllumenat públic, 165.000 a la millora d’instal·lacions tècniques a l’Aparcament Prat de la Creu, 135.000 destinats a instal·lacions tècniques del Servei d’Aigües, o 114.000 per a la construcció de la Casa Pairal de la Plaça del Poble.

Pel que fa als ingressos, s’han recaptat 37,9 milions, dos milions més del que s’havia pressupostat. Cal destacar, en aquest sentit, els més de 700.000 euros corresponents a les cessions econòmiques urbanístiques o els 491.000 euros recaptats en aparcaments. En aquest sentit, cal assenyalar que l’aparcament del Prat de la Creu va obtenir una recaptació rècord al desembre coincidint amb l’esdeveniment estrella com és el Poblet de Nadal. Al capítol d’ingressos cal tenir en compte els 215.000 euros corresponents a la liquidació de la societat TURECAV o els 123.000 corresponents a llicències urbanístiques.

L’endeutament, que s’ha rebaixat en quatre milions, passa dels 42,2 milions als 38,2. Això permet tancar l’exercici al 112,5% de la mitjana dels ingressos liquidats dels últims tres anys, gairebé 30 milions menys del sostre màxim d’endeutament (200%) que preveu la llei de les finances comunals.

 

 

 

0 Comments