L'actualitat d'Andorra la Vella

El Comú d’Andorra la Vella aprova un pressupost 2018 de 46,5 milions

29Dec / 2017

El Comú d’Andorra la Vella aprova un pressupost 2018 de 46,5 milions

El pressupost és un 24% superior al del 2017. Les inversions reals s’incrementen un 123% i se situen en 14,38 milions. Entre els projectes més significatius, cal destacar l’embelliment de l’Avinguda Meritxell, pel qual s’han pressupostat 5 milions,  la remodelació de l’Avinguda Príncep Benlloch i de la façana del Centre esportiu dels Serradells.

En l’elaboració del pressupost 2018 han estat prioritàries les inversions, que seran equivalents a les realitzades els dos darrers exercicis: 2016 i 2017, i se situen en 14,38 milions, una de les xifres més elevades dels darrers anys. El projecte estrella és l’embelliment de l’eix comercial principal. El pressupost 2018 contempla una partida de 5 milions per a la remodelació de l’avinguda Meritxell. Cal destacar també la renovació de la façana del Centre Esportiu dels Serradells, per la qual s’hi destinarà enguany 1,4 milions, i la remodelació de l’avinguda Príncep Benlloch amb una ampliació de les voravies, per un import d’1 milió. Entre els projectes significatius, cal esmentar una inversió important de 400.000€ per posar en marxa panells digitalitzats que indiquin les places d’aparcament disponibles a la parròquia. El mateix import es destinarà a continuar allargant la xarxa separativa d’aigües a Santa Coloma, mentre que 400.000€ més serviran per remodelar l’avinguda d’Enclar. A més, aquest 2018 s’iniciarà el projecte d’ampliació del carrer Doctor Vilanova com un dels accessos principals d’entrada al centre urbà i es durà a terme l’embelliment i condicionament dels carrers de la Vall i del Puial i de les places Sant Esteve i Monjó. L’any vinent es destinarà una partida de 245.000€ al projecte de reforma i millora del Teatre Comunal.

El capítol de despeses de personal es rebaixa 800.000€ respecte el 2017, gairebé un 3,6% i situa al 2018 en 14,8 milions. La despesa serà menor, malgrat la previsió de l’increment de l’IPC i del pagament de triennis, la suspensió dels quals va aixecar aquesta corporació el 2016 i que enguany s’aplicarà a 47 treballadors. Això s’explica perquè en l’elaboració del pressupost 2018 s’ha optat per ajustar el capítol de despeses de personal a la liquidació pressupostària real. A més a més, cal destacar que, amb la clara determinació de professionalitzar l’administració comunal, s’augmenta significativament -més d’un 50%- la partida de formació del personal.

Pel que fa a les despeses corrents, se situen en 12,4 milions i creixen un 13%. La corporació continua apostant per potenciar aquells esdeveniments que impliquen els ciutadans, com són la festa major, la festa del poble, la fira d’Andorra la vella, el Poblet de Nadal o els concerts.

Les transferències corrents, és a dir les subvencions que dona el Comú, continuen incrementant-se per potenciar les activitats d’aquelles entitats culturals i esportives que enriqueixen la vida dels ciutadans d’Andorra la Vella. A tall d’exemple, augmenta un 5% la partida de subvencions culturals i també s’incrementa força la de subvencions esportives. Cal destacar els 100.000€ de subvenció per als Special Olympics 2018 que se celebraran a l’octubre entre Andorra la Vella i La Seu d’Urgell.

En relació als ingressos, la previsió és de 46,5 milions. Cal destacar que tot i que la majoria de preus públics es mantenen, com l’aigua o els aparcaments, la millora del sector de la construcció i immobiliari dels darrers temps fa preveure un increment d’ingressos significatiu en relació al 2017. Aquest pressupost preveu un augment destacat dels drets de construcció i de les cessions econòmiques que contempla el Pla d’Urbanisme.

Si bé els darrers dos exercicis no ha calgut utilitzar cap pòlissa de crèdit, al 2018 es preveu recórrer a 6,8 milions de passius financers per equilibrar el pressupost. Un cop revisat al darrer Consell de Comú el marc pressupostari per al que queda de mandat amb l’objectiu de no autolimitar la inversió, el pressupost 2018 contempla que l’endeutament pugui apujar-se fins el 109%, ben lluny del 200% màxim que marca la llei. L’endeutament a final de l’exercici es preveu que sigui inferior als 40 milions.

L’ordinació del pressupost 2018 incorpora algunes millores tècniques amb la voluntat d’agilitzar i simplificar-ne l’execució. La més destacada fa referència a l’autorització de despesa. Fins ara els imports inferiors als 100.000 euros s’aprovaven per la Junta de Govern. Malgrat que la norma preveu que la Junta podria tenir la potestat per aprovar despeses per un import de l’1% dels ingressos ordinaris, s’ha optat per actualitzar aquest llindar únicament fins al 0,5%. Això es fa per millorar la lentitud de l’administració  i agilitzar l’execució de la despesa, garantint en tots els casos els principis de transparència amb les publicacions de les juntes i els mecanismes de control pertinents.

El Consell de Comú d'avui, a banda d'aprovar el pressupost, ha pres altres acords com l'adjudicació del concurs per les obres de millora del carrer de la Plana a PIDASA per 738.121€. Els treballs milloraran un carrer molt transitat, porta d'entrada a l'escola andorrana de Santa Coloma. Les obres, que preveuen la construcció de voravies per reforçar la seguretat dels escolars, s'executaran en 9 mesos en diferents fases per intentar minimitzar l'impacte del dia a dia a les aules.

0 Comments