Localització

Servei de Joventut - La Central
Parc Central
Andorra la Vella
Andorra
42° 30' 21.8448" N, 1° 31' 34.5432" E
AD

El caràcter emprenedor és símbol de progrés i genera riquesa i de llocs de treball. El Comú d’Andorra la Vella recolza als joves emprenedors a través de subvencions als joves emprenedors menors de 35 anys que obrin el seu primer negoci a la parròquia.

Poden rebre aquesta subvenció els joves que iniciïn els seu primer negoci al país i que estigui situat a la parròquia d’Andorra:

Persones físiques fins a 35 anys o societats en què la majoria de les accions siguin propietat de socis que tinguin com a màxim 35 anys
Els joves emprenedors no poden ser titulars d’altres comerços al Principat d’Andorra
És requisit necessari per rebre la subvenció que el titular del negoci sigui persona física o jurídica, estigui al corrent de pagament de tots els tributs comunals i no tingui cap deute pendent amb el Comú, transcorregut el termini voluntari de pagament.

El primer any, l’import de la subvenció correspon al 100% de l’import que resulti del càlcul, prorratejat trimestralment.

El segon any d’activitat, la subvenció és del 50% i es calcula sobre la base dels paràmetres anteriors de l’exercici corresponent.