Localització

Servei de Joventut d'Andorra la Vella
1r pis Estadi Comunal Joan Samarra Vila
Andorra la Vella
Andorra
42° 30' 7.6068" N, 1° 30' 53.298" E
AD
376 730 007

Poden optar a la subvenció els joves emprenedors que compleixin els requisits següents:

- Les persones físiques fins a 35 anys o les societats en què la majoria de les accions siguin propietat de socis que tenen com a màxim 35 anys, en el moment de demanar la subvenció del 1r any.

-Que inicïin el seu primer negoci al país i estigui ubicat a la parròquia d’Andorra la Vella.

- Que no siguin titulars d’altres comerços al Principat d’Andorra.

- Que el titular del negoci, sigui persona física o jurídica, estigui al corrent de pagament de tots els tributs comunals i no tingui cap deute pendent amb el Comú transcorregut el termini voluntari de pagament.