Localització

Caseta del Parc Central - Andorra la Vella
Caseta del Parc Central
Andorra la Vella
Andorra
42° 30' 20.8728" N, 1° 31' 31.3788" E
AD
376 659 408

Per participar en el procés per obtenir un habitatge de Jovial s’han de complir els següents requisits:

1- Tenir una edat compresa entre els 18 i els 35 anys

2- Ser resident a la parròquia d’Andorra la Vella durant els tres darrers anys

3- No ser titular de cap bé immoble

4- Que el nombre de membres de la unitat familiar no superi els quatre membres sempre que dos d’aquests siguin menors a càrrec del sol·licitant

5- Disposar d’uns ingressos anuals mínims

6- No ser deutor amb l'Administració Comunal