L'actualitat d'Andorra la Vella

El 2019 es liquida amb un superàvit d’1,2 milions i una inversió de 13,1 milions

05Mar / 2020

El 2019 es liquida amb un superàvit d’1,2 milions i una inversió de 13,1 milions

L’exercici es tanca amb unes despeses de 47,2 milions i uns ingressos de 48,4. En els quatre anys del darrer mandat s’han eixugat 11,7 milions de deute, que a 31 de desembre del 2019 era de 30,5 milions.

El Consell de Comú ha aprovat avui la liquidació pressupostària del darrer any, que es tanca amb unes despeses de 47.173.771 euros i uns ingressos de 48.367.308 euros. Per tant, el resultat és d’un superàvit d’1.193.537 euros.

La  liquidació de les despeses és del 88% del pressupost total. Per capítols, les inversions reals que s’han liquidat ascendeixen a 13.108.412 euros (el 74% del pressupostat), el que suposa una de les xifres més altes dels darrers anys. Entre els projectes executats destaquen l’embelliment de l’avinguda Meritxell (3,6 milions al 2019) i dels carrers La Borda, Riberaygua i entorns (1,5 milions); la construcció de la xarxa separativa a Santa Coloma  entre la Borda Mateu i l’encreuament fins al carrer Gil Torres (1,2 milions); l’embelliment de l’avinguda Príncep Benlloch (654.595 euros); la construcció del Parc de la Serradora (551.000 euros); i la continuació de l’elaboració del cadastre parroquial (515.000 euros).

En el capítol de despeses, destaquen les despeses de personal, que han ascendit a 16.180.488 euros (97,71%) on, entre d’altres s’hi inclou la liquidació de la sentència del GADA per un import d’1.007.000 euros.

D’altra banda, el Comú va ingressar el darrer exercici 48,4 milions (el 90,30% del previst). En impostos directes s’han liquidat 16.319.292 euros (132,46%), una xifra que inclou els ingressos dels impostos de foc i lloc, propietat, inquilinat, comerç i drets de construcció. Destaca especialment el volum d’entrades derivades de la construcció, per valor de 4,7 milions d’euros (inicialment se n’havia pressupostat poc més d’1 milió aplicant el principi de prudència). Quant a impostos indirectes, que correspon a la liquidació de l’ITP (relacionada amb la consolidació de l’activitat immobiliària), s’han liquidat 1.409.813 euros (112,79%), uns 200.000 euros més del previst; i en taxes i altres ingressos, que registra una part de l’activitat derivada de la construcció i dels aparcaments, s’han assolit 19.094.941 euros (120,97%). Cal tenir en compte que el volum d’ingressos s’ha incrementat tot i que els preus de les taxes i els impostos no s’han apujat.

L’endeutament del Comú, incloent el de la societat JOVIAL era a 31 de desembre del 2019, de 30.527.345 euros. Per tant, durant el darrer mandat es va reduir reduït el deute en gairebé 11,7 milions d’euros, passant de 42,2 milions al tancament de l’exercici 2015 als 30,5 milions actuals. Tenint en compte que la quantia màxima de l’endeutament és del 200% de la mitja dels ingressos liquidats en els darrers tres anys, el deute del Comú se situa en el 76,11%.

El Comú tanca el 2019 amb superàvit i sense haver hagut de recórrer a cap pòlissa de crèdit ni a la formalització de cap préstec bancari malgrat haver pressupostat 6.637.391 euros per poder finançar el dèficit de caixa previst.   

Consulteu aquí les dades concretes de la liquidació pressupostària de l'exercici 2019

 

Les obres dels Serradells començaran aquest mes

Durant el Consell de Comú d’avui també s’han adjudicat els treballs de reconstrucció, reforç estructural i condicionament del Centre esportiu dels Serradells arran de l’incendi del 22 novembre del 2018. Així doncs, i després d’haver analitzat les ofertes presentades per sis empreses, s’ha acordat atorgar les obres a LOCUBSA per un import de 4.189.576 euros (461.408 euros en concepte d’enderroc i un termini d’execució de 3 mesos; i 3.728.168 euros per als treballs de reconstrucció i millora de l’edifici i un termini d’execució d’11 mesos). Les obres començaran aquest mateix mes de març.

En paral·lel la constructora PROGEC realitzarà íntegrament la part d’obra referent a la façana que se li havia adjudicat al 2017 (tant la part ja feta i que malauradament es va cremar) com la part d’obra que encara no havia realitzat, tal com ha ratificat avui el Consell de Comú.

Per tant, la reconstrucció dels Serradells serà assumida majoritàriament entre les companyies asseguradores, i també, per PROGEC, que reprendrà els treballs que estava duent a terme abans de l’incendi. La reconstrucció del centre esportiu, doncs, no tindrà cap cost extra per a la parròquia i evita un procés judicial entre les parts que hagués implicat un retard en els terminis.

En la sessió de Consell de Comú s’han nomenat els deseners de la parròquia per al període 2020-2023, seguint que el estableix el reglament d’organització comunal del sometent de la parròquia d’Andorra la Vella, de l’any 1995, i que estableix que en cas de catàstrofe o situació greu el Comú posa en marxa el cos de sometent, integrat per tots els residents a la parròquia majors de 18 anys i menors de 60. Li correspon al capità del sometent, figura que aquest mandat recau en el conseller Gerard Menardia, dirigir aquest cos i disposar de la figura de tres deseners per realitzar la tasca de coordinació. Es tracta dels tres últims andorrans casats durant l’any 2019 i residents i casats a la parròquia. Són, en aquest cas, Julià Rodríguez Fernández, Miquel Rossell Badia i Jorge Palacios Montero.

0 Comments