Competició:

Nascuts a partir del 2010

De dl a dv. de 18 a 20 h

a la piscina del Lycée

Mínim 4 dies per setmana

200 €/any  (llicència inclosa)

Quota de soci infant: 6 €/any

+ quota soci tutor (6 €/any)

Descompte 2n germà: 10%

Descompte 3r germà: 50%

 

Inici: 20/09/21

Club Natació Serradells

Contacte:

      Sergio - tel. 602 750 // sdrayo74@gmail.com

 


-