Escola d’Art

JOVES

Vols desenvolupar la teva creativitat i donar sortida a les teves inquietuds artístiques? L’Escola d’Art t’ofereix un espai creatiu on el temps no importa.

Un espai distès per aprendre, descobrir, experimentar... creant un diàleg entre un mateix i la matèria, per incentivar l'expressivitat artística.

El taller de joves et proposa:

 

PROFESSORS: Jasmina Calvo (dimecres) i Marc Y. Huguet (dijous)

EDATS: de 12 a 16 anys

 

Resum del taller:

En aquesta edat hi ha moltes realitats que envolten l'estudiant: comença a percebre què és el món, què significa formar part d'una ciutat, d'un país, de la societat. Així doncs, es treballaran diferents temes que parlin sobre aquests conceptes. L’objectiu és aportar al jove un pensament crític, obert i flexible perquè sigui capaç de comprendre i analitzar la seva realitat.

En aquest curs es pretén desenvolupar la percepció, l'expressió estètica i la reflexió crítica dels alumnes perquè adquireixin una formació que els permeti comprendre el món en què viuen. Els nens i nenes coneixeran manifestacions artístiques que responen a diferents maneres de veure el món, motivades per diferents inquietuds i a conseqüència de diferents moments històrics. A més, es durà a terme un apropament a les diferents tècniques, materials i suports artístics i veuran que la cultura i l'art es generen en diferents llocs i contextos: als museus, sales d’art, etc.

 

Objectius:

  • Aproximar l'alumnat a les arts visuals (pintura, gravat, il·lustració i fotografia).
  • Millorar la seva capacitat d’observació i de representació natural.
  • Conèixer diferents tècniques plàstiques i experimentar amb diferents suports i materials artístics.
  • Conèixer artistes de diversos moments històrics i moviments culturals per aprofundir a la seva forma d'expressió i reflexió plàstica.
  • Desenvolupar una visió crítica del mateix treball.
  • Conèixer les intervencions artístiques urbanes, així com d'edificis arquitectònics i culturals rellevants tant del barri, del poble, de la ciutat i d'altres llocs que envoltin l'alumne amb la finalitat de comprendre i analitzar el seu entorn.
  • Valorar i respectar el treball i les idees pròpies i les dels altres, ja que és una manera d'expressar i comunicar els sentiments, les capacitats i peculiaritats de cadascú, apreciar les experiències culturals pròpies i dels altres.
  • Generar, participar i fomentar l'intercanvi d'opinions, el pensament crític per generar un diàleg enriquidor i basat en el respecte i l'ajuda entre companys, així com el treball en grup.