Escola d’Art

JOIERIA

PROFESSORES: Laura Solsona (dilluns i dimecres, de 16h a 21h) i Mar Garcia  (dimarts i dijous, de 17h a 21h)

 

Vols desenvolupar la teva creativitat i donar sortida a les teves inquietuds artístiques? L’Escola d’Art t’ofereix un espai creatiu on el temps no importa.

Un espai distès per aprendre, descobrir, experimentar... creant un diàleg entre un mateix i la matèria, per incentivar l'expressivitat artística.

El taller de joieria et proposa:

 

 

 

Aprenentatge del serrat i del vogit:

 • Serrar en línia
 • Serrar en corba
 • Vogir el metall amb formes

 

Aprenentatge del llimat :

 • Llima de mitja canya per retocar la forma
 • Aplicació dels llimatons: pla, rodó, quadrat ,mitja canya, triangular
 • Esmerilat i poliment amb micromotor
 • Esmerilat i poliment amb la polidora     

 

Treballar la superfície del metall :

 • Textures amb la laminadora
 • Incisió directa amb punxons
 • Incisió indirecta amb mordents:
  • coneixement dels mordents per cada metall (coure ,llautó, plata)
  • temps d’exposició al mordent
  • gravat en línia
  • gofrat amb baix relleus
  • textures amb vernissos, resines, goma laca, letraset, transfers

 

Aprenentatge de conformar el metall:

 • Anells amb la lastra
 • Formes còncaves i convexes
 • Forma de tub
 • Realitzar fil a partir de planxa
 • Fer anelles
 • Fer una esfera
 • Fer un cub

 Aprendre a treballar el fil del metall

 • trenant amb el trepant manual
 • donant forma amb les alicates

 

Aprenentatge de l’ús del bufador i soldar

 • un punt de soldadura
 • diversos punts de soldadura
 • ús correcte de les diferents soldadures

 

Aprendre a fer : anells, arracades, penjolls, fermalls, braçalets

 

Aprendre a encastar i subjectar pedres o altres peces

 

Acabats de les peces:

 • oxidacions: pàtines verdes, negres i vermelles
 • aplicació de la laca japonesa
 • aplicació d’esmalts amb bufador

 

Aprendre a fer reblons

 

Aprendre la tècnica de la cera perduda amb cera tova, mitja, dura i amb fil de cera

 

 

 

Per aprendre totes les tècniques, es dissenyen feines especifiques per cadascuna en concret. A mesura que l’alumne/a va adquirint els coneixements i la confiança, anirà dissenyant i creant les seves pròpies peces.