Toni Gibert

Professor d’anàlisi, harmonia, història de la música i música de cambra

Neix a Palma de Mallorca l’any 1978. Estudia piano, cant i direcció coral al Conservatori de les Illes Balears. Posteriorment es trasllada a Barcelona per estudiar el grau superior de composició amb Miquel Roger i Josep Soler al conservatori de Badalona, cant amb el tenor Josep Benet i clavicèmbal i interpretació històrica amb Eduard Martínez.

 

La seva carrera professional és prou heterodoxa. El cant, la direcció, la composició i la docència es van alternant de manera aleatòria. Com a cantant ha participat en diverses formacions corals de prestigi, com la Coral UIB, l’Studium, Madrigal, la Cambra 16 i l’English Concert, sota grans batutes com les de Salvador Mas, Salvador Brotons, Manel Valdivieso, Juanjo Mena, Rudolph Werten i Trevor Pinnock. Com a solista, també ha estat en formacions de música antiga, com La Negrina, Poema Harmònic i The Scholars.

 

Ha dirigit el Cor del Conservatori de les Illes Balears, el Cor Poulenc de veus blanques, la coral Saltiró de L’Hospitalet, així com diferents formacions vocals i instrumentals de circumstància. Actualment dirigeix el Cor Internacional d’Andorra.

 

Com a compositor ha estrenat obres d’estils molt diversos per a grups de cambra, solistes de cor i orquestra a escenaris de tot el món, dels que destaca el Palau March, l’Auditori de Barcelona, el Tokio Metropolitant Art Space, l’Auditori de les Nacions Unides i el Carnegie Hall de Nova York. Remarcables són les seves obres per a infants, com les cantates “Un dia com un altre” i “Qué sería de dios sin nosotros”, així com la suit per a petits pianistes i instrumentistes “Històries mínimes”.

 

Actualment es dedica a impartir classes d’anàlisi, harmonia, història de la música i música de cambra al Institut de Música i a l’Escola de Música de Barcelona.