Pere-Manel Vallès

Professor de piano

Neix a Manresa provinent d’una família amb antecedents musicals. Estudia piano amb Blanca Morera i Josep Maria Escribano. Es gradua al Conservatori de Tarragona, on obté les màximes qualificacions i la felicitació del Tribunal. Cursa estudis superiors al Conservatori de Barcelona amb el catedràtic i concertista Miquel Farré.

Realitza cursos de tècnica i interpretació amb prestigiosos músics, destacant-ne Frédéric Gevers, Monique Deschaussées, Maria João Pires i Lord Yehudi Menuhin. Desenvolupa la seva  tasca pedagògica paral·lelament a l’activitat concertística tant en el camp del recital com de la música de cambra. Ha efectuat diversos enregistraments per a la ràdio i la televisió, i ha intervingut com a solista amb diverses orquestres.

Ha estat professor de l’Escola de Música d’Igualada. Actualment, i des del 1992, és professor titular de piano a l’Institut de Música.