L'actualitat d'Andorra la Vella

El Comú destina 712.821 euros anuals al servei de Bus comunal per potenciar la mobilitat sostenible

20Jun / 2022

El Comú destina 712.821 euros anuals al servei de Bus comunal per potenciar la mobilitat sostenible

El recent reforç de les línies de Ciutat de Valls i La Margineda suposa un increment del contracte de 88.000 euros anuals. És un dels acords destacats de la sessió de Consell de Comú que s’ha celebrat aquesta tarda.

El Comú destina 88.000 euros anuals per al reforç de les línies del Bus comunal de Ciutat de Valls i La Margineda que és efectiu des de principi de maig. El Consell de Comú ha aprovat aquesta tarda una addenda del contracte amb la concessionària del servei per cobrir l’increment dels viatges (des del mes passat la línia de Ciutat de Valls passa cada 15 minuts entre les 8 i les 19 h; i a la de La Margineda s’han reforçat les freqüències a primera hora del matí), per la qual cosa passa a pagar 712.821 euros anuals pel servei de Bus comunal. Aquest projecte té pràcticament cost zero per als usuaris amb l’objectiu de facilitar la mobilitat sostenible.

D’altra banda, el Consell de Comú d’avui també ha donat llum verd a l’addenda del contracte amb la concessionària del servei de recollida d’escombraries per afegir el projecte de la recollida porta a porta que des de fa mesos s’ha implantat al Cedre amb la intenció de facilitar el reciclatge. Amb l’addenda, el Comú passa a destinar 18.720 euros més a l’any per la retirada del rebuig i 15.264 euros més per la del vidre, els envasos lleugers i el paper cartró.

Una altra de les qüestions que s’han aprovat avui al Consell de Comú és l’Ordinació reguladora del procediment sancionador de les infraccions previstes en l’Ordinació que regula el servei d’estacionament i l’Ordinació de convivència ciutadana. Entre altres, aquest nou text, que té per objectiu adaptar les ordinacions ja existents a les diferents modificacions legislatives dels darrers temps, fixa un període de 8 dies hàbils per presentar al·legacions, i d’un mes per fer el pagament de la multa un cop s’hagi notificat la resolució de la sanció. En cas que passat aquest mes no s’hagi fet efectiu l’import, el Comú procedirà a la via executiva i s’aplicarà un 20% de recàrrec. Pel que fa a les notificacions de les sancions, s’amplien les modalitats: a la notificació presencial a través dels manadors s’afegeixen les electròniques i per telèfon.

 

Més facilitats per a les famílies

En l’àmbit de Cultura, i amb l’objectiu de facilitar l’accés als estudis musicals als infants i joves, el Consell de Comú ha acordat reduir el preu de la matrícula de l’Institut de Música i, alhora, fixar les tarifes de les assignatures en funció de la durada de la classe i diferenciant si una és individual o col·lectiva. A més, s’ha creat un banc d’instruments per oferir la possibilitat als alumnes (especialment als dels primers cursos) de llogar-los i reduir, així, el cost per a les famílies.

En paral·lel, s’ha acordat recuperar a partir de l’inici del proper curs el servei d’acompanyament dels infants a les activitats extraescolars que ofereix el Comú al Centre cultural La Llacuna i a la Sala polivalent. Amb aquest servei de pagament, els monitors del Comú acompanyen els infants de les famílies que ho sol·liciten des de la parada de bus escolar a les activitats extraescolars a partir de les 17 hores.

 

Liquidació pressupostària per primer trimestre del 2022

En la sessió de Consell de Comú també s’ha informat de la liquidació pressupostària del primer trimestre de l’any. A final de març s’havia executat el 17,35% de les despeses i un 14,03% dels ingressos, el que suposa resultat pressupostari negatiu de 2.149.788 euros.

Aquest primer trimestre, a més s’han incorporat romanents de crèdit de l’anterior exercici per valor d’11.320.268 euros, dels quals 347.559 corresponen a despesa corrent i 10.972.708 euros a despesa d’inversió.

L’endeutament a 31 de març del 2022 és de 22.998.858 euros.

0 Comments