L'actualitat d'Andorra la Vella

El Comú d’Andorra la Vella aprova un pressupost 2017 de 37,5 milions

22Dec / 2016

El Comú d’Andorra la Vella aprova un pressupost 2017 de 37,5 milions

El pressupost és un 7,7% superior al del 2016. Les inversions reals augmenten un 39% i se situen en 6,4 milions. Entre els projectes més destacats, l’embelliment de l’Avinguda Meritxell, les separatives d’aigües a Santa Coloma i la reforma estructural dels Serradells.

El pressupost 2017 incrementa les inversions reals prop d’un 39%. S’hi destinaran 6,4 milions enfront dels 4,6 milions d’enguany. El projecte amb una major dotació pressupostària és, amb 900.000€, l’embelliment de l’Avinguda Meritxell, l’artèria comercial principal. Es destinarà una xifra de 800.000€ als treballs de desguassos i separatives de Santa Coloma, d’acord amb el programa de treball que s’està coordinant amb el Govern. Una altra prioritat és, amb un import superior als 600.000€, l’adequació i millora de l’estructura del Centre Esportiu dels Serradells, d’acord amb les fases establertes. També són destacables els 260.000€ pressupostats per continuar millorant la xarxa d’enllumenat públic i els 250.000€ que es destinaran a la construcció de la segona fase de les escales i l’ascensor públics de La Quirola, que connectaran l’Avinguda Príncep Benlloch i el carrer Prat de la Creu. Es destinaran imports d’uns 200.000€ a cadascun dels següents projectes: soterrament de contenidors d’escombraries, adequació d’una nova plaça al carrer Ciutat de Valls, obres a La Margineda i Avinguda d’Enclar, i millora de l’aparcament del Prat de la Creu. A més, per tal de continuar garantint l’aigua del consum humà de la parròquia se seguiran realitzant inversions en els sistemes de tractament d’aigües.

El 41% de les despeses globals aniran destinades el 2017 al capítol de personal, amb un import similar al d’enguany, situat al voltant dels 15 milions. Si bé és cert que el pressupost baixa uns 300.000€ per la concessió de la gestió del servei de recollida dels residus urbans i perquè el Servei d’Atenció Domiciliària deixarà de ser durant el 2017 un servei del Comú i serà prestat pel Govern, s’ha previst un augment de la massa salarial del Comú de l’1,5%. En contrapartida, els treballadors passaran a aportar el 25% de l’assegurança mèdica complementària, actualment sufragada íntegrament pel Comú. Aquest 2016, a més, s’ha reprès el pagament dels triennis, suspesos temporalment des del 2010. Com que el període de suspensió (6 anys) no s’ha de computar, al 2016 la represa dels triennis només va afectar 55 treballadors, mentre que al 2017 afectarà 269 treballadors.

En relació al personal, l’objectiu és reduir al màxim la contractació de treballadors eventuals i consolidar les places imprescindibles mitjançant els edictes corresponents.

La corporació aposta el 2017 per consolidar el Poblet de Nadal, assolint l’objectiu de ser un referent en el Sud d’Europa, així com l’impuls econòmic de la parròquia i, especialment a les zones comercials. Després de la inversió inicial de la primera edició, el pressupost es redueix fins els 250.000€.

El capítol d’ingressos s’incrementa un 7,68%. La previsió és que s’incrementin els ingressos tant pel que fa impostos directes com indirectes. La raó principal és la previsió d’augment de la construcció i dels moviments de compra-venda d’habitatges i la seva conseqüent repercussió en la recaptació de l’impost de transmissions patrimonials (ITP), drets de construcció i cessió econòmica.

Les tarifes d’alguns serveis experimentaran un canvi a l’alça, com és el preu de l’aigua, que s’incrementa lleugerament per als consumidors domèstics –passarà dels 0,26€/m3 als 0,29€/m3 per als que gastin menys de 10m3-, i augmentarà progressivament per als grans consumidors. L’objectiu és posar en valor el preu d’aquest bé i incrementar el preu per aquells que malbaratin l’aigua o en facin un consum excessiu. Els preus dels aparcaments amb barrera també s’incrementaran en 65 cèntims l’hora. Passaran de costar 1,15€ a 1,80€. El Comú preveu ingressar amb aquests dos conceptes (aigua i aparcaments) 1,6 milions més que enguany. Altres serveis que experimentaran un increment lleuger són les activitats esportives i les escoles bressol, que s’apujaran un 2,5% per anar equiparant-se amb la resta de comuns. De fet, el preu de les escoles bressol s’havia mantingut invariable des del 2011.

Pel que fa a l’endeutament, la previsió és que el 2017 es redueixi en gairebé dos milions i baixi dels 38,8 milions actuals fins els 36,9 milions, cosa que situarà l’endeutament del Comú d’Andorra la Vella en el 105% de la mitjana d’ingressos dels últims tres anys.

0 Comments