L'actualitat d'Andorra la Vella

Com pots sol·licitar el vot per correu?

04Feb / 2019

Com pots sol·licitar el vot per correu?

El període per sol·licitar el vot per correu ja està obert. Tota la informació i els passos que cal seguir per fer el tràmit estan detallats aquí

La sol·licitud del vot per dipòsit judicial per correu es pot fer en línia a través d'aquest enllaç o presencialment amb aquest formulari. 

Per poder sol·licitar el vot per correu cal estar inscrit al registre electoral i:

     Residir permanentment a l'estranger o

     Estudiar temporalment a l'estranger o

     Treballar temporalment a l'estranger 

 

Cal retornar la sol·licitud de vot (personalment o per correu electrònic) al Comú amb la fotocòpia del passaport. Si es resideix a l'estranger com a treballador o estudiant, cal adjuntar un certificat que acrediti aquesta condició.

* Nota: Acreditació d’estudis o activitat laboral o professional a l’estranger

1. El certificat d’estar cursant estudis a l’estranger o realitzant temporalment una activitat laboral o professional a l’estranger que han d’aportar els electors de l’article 3.b del  Decret del 26-11-2014 d’aprovació del Reglament per a l’exercici del dret de vot per dipòsit judicial per correu, que volen exercir el dret de vot per dipòsit judicial per correu ha d’estar datat, signat i segellat per l’entitat emissora, que ha de ser el centre educatiu on l’elector cursi els estudis, l’empresa on desenvolupi l’activitat professional o laboral o, en el cas de treballadors per compte propi, l’autoritat competent. En qualsevol cas, la data del certificat ha de ser, com a màxim, sis mesos naturals anterior a la data d’enviament de la sol·licitud de vot per dipòsit judicial per correu.

2. Aquest certificat ha de contenir com a mínim, en el cas de l’acreditació d’estudis a l’estranger, el nom i els cognoms, els estudis que es cursen, el centre d’estudis i la població i el país, i en el cas de l’acreditació d’una activitat laboral o professional, el nom i els cognoms, l’activitat laboral o professional que desenvolupa, per compte propi o aliè, la data d’inici d’alta o d’inici, i la població i el país.

3. Si aquest certificat acreditatiu està escrit en una llengua diferent del català, el francès, el castellà, el portuguès o l’anglès, s’ha d’adjuntar també una traducció jurada a qualsevol d’aquests idiomes.

0 Comments