La política amb noms propis

Víctor Pintos Morell

Conseller
Cd'I + Liberals
Girona, 1961

És enginyer de Camins, Canals i Ports, Màster en direcció d’empreses i immobiliàries per la Universitat Politècnica de Catalunya, i PADE per l’IESE (2009). La seva vida professional ha estat sempre situada en l’àmbit de l’empresa privada, i, en concret, en el sector de la construcció, on ha tingut diferents càrrecs de responsabilitat. Durant cinc anys ha estat vocal de l’Associació de Constructors d’Andorra (ACODA), i durant tres anys vicepresident de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA). Actualment treballa com a consultor i és membre de diversos consells assessors.