Les administracions davant del repte de la gestió de la informació en un univers de dades

dimarts, 17 octubre, 2017 - 19:30

A la sala d’actes del  Centre Cultural la Llacuna d'Andorra la Vella.

El paper dels arxivers en el disseny i implantació de sistemes d'arxiu i sistemes d'informació corporatius.

Conferència a càrrec de Julio Quílez Mata (Director de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell)

Oberta a tots els públics

(Indicada especialment per a arxivers, personal de l'Administració que tramitin expedients i tècnics d'informàtica)

Les administracions davant del repte de la gestió de la informació en un univers de dades: el paper dels arxivers en el disseny i implantació de sistemes d’arxiu i sistemes d’informació corporatius

La conferència tractarà sobre la importància de dissenyar i implementar sistemes d’informació transversals a les organitzacions orientats a la gestió de la documentació i de la informació per assolir els reptes de la preservació a llarg termini de la informació així com garantir la seva reutilització i garantia de transparència en un món de dades i la necessitat de què els arxivers siguin un actiu més en el procés de pressa de decisions de les organitzacions.

Resum

A l’actualitat, la generació d’informació i el seu consum per part de les administracions, empreses i ciutadans augmenta exponencialment en una societat cada vegada més oberta i transparent. Durant generacions, el tractament informatitzat de la tramitació s’ha realitzat de forma parcial, no homogènia ni integral i, en mols casos, la presència dels arxivers ha estat molt reduïda, tot i que en augment. La creació d’illes ingents i aïllades de documents però sobre tot de dades és una de les principals amenaces en el nostre dia a dia que afecta des de la seguretat de la informació a la seva preservació i també, de forma cada cop més important, a la seva difusió i reutilització.

La conferència vol abordar la necessitat d’establir estratègies i mecanismes per portar a terme polítiques de col·laboració entre els professionals dins de les administracions per garantir un servei integral, segur i perdurable de la informació a partir de la col·laboració i acció decidida dels arxivers en tant que interlocutors necessaris i reconeguts conjuntament amb informàtics i tècnics d’organització. 

La conferència va dirigida a arxivers, principalment, però també a personal de la resta de l’organització i centrarà molt el focus en la necessitat de generar i tractar dades en el nou context de la societat de la informació líquida que té els seus fonaments en la constant reutilització i difusió de dades de qualitat, fiables i íntegres generades, necessàriament, de forma col·laborativa sobre la base d’uns sòlids fonaments que passen per l’organització dels processos de treball i els rols associats, la formació transversal i l’adopció de bones pràctiques i aplicació d’estàndars internacionals.

La xerrada serà impartida per Julio Quílez Mata, Director de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.  És oberta a tots els públics, però està orientada especialment a arxivers, personal de l’administració que tramitin expedients i tècnics d’informàtica.